Parning mellan Kontoharjun Helga och Inari Dievas har skett och valpning beräknas till början av februari 2019 

Helga har HD B/C, ED 0/0, Ögon-UA bärare på PRCD-PRA och DM men fri från Pompes , Dievas har HD A/A, ED 0/0 Ögon UA och är fri testad  på PRCD-PRA, Pompes och DM