Bilden kan innehålla: utomhus  
Rödmossa Joika är parad med Inari Dievas och valpning beräknas till den 8 sept 2019 Rödmossa Joika har HD-A, ED- UA, Ögon-UA, fri från Prcd-PRA, Pompes genom fria föräldrar och fritestad på DM.
Inari Dievas har HD-A, ED-UA, Ögon-UA och fritestad från Prcd-PRA, POMPES och DM 

 

 

Kjelstrups Cia är parad med Kontioharjun Hebbe och valpning beräknas till mitten av sept. 2019.
Cia har HD-B, ED-UA, Ögon UA, Prcd-PRA , Pompes fri bärare på DM.
Hebbe har HD-A, ED-UA, Ögon UA, Prcd-PRA- bärare, fritestad från Pompes och DM .