För att få stå på min intresselista vill jag att man berättar lite om sig själv och sin familj och hur ni arbetar eller studerar och hur länge valpen /hunden får vara ensam /dag. Lite om hur ni har tänkt er samvaron med hunden, kurser, intressen etc
Glöm ej ett telefonnr . jag kan nå er på .

När valpar är födda ringer jag upp dem som står på min intresselista för att boka tid för besök och om det då känns bra från bägge håll får man tinga en valp och då lägger man ett förskott och den valpen är då reserverad till den familjen.
Så går det till hos mig 😊

 

 

   
2 han valpar kvar att tinga från Hebbe o Cia kullen  

 

 

 CIA HAR VALPAT 5 ST 4 HANAR OCH 1 TIK ALLA SVART MED TECKEN. vALPNINGEN GICK SÅ BRA OCH CIA ÄR EN DUKTIG MAMMA.

Kjelstrups Cia är parad med Kontioharjun Hebbe och valpning beräknas till mitten av sept. 2019.
Cia har HD-B, ED-UA, Ögon UA, Prcd-PRA , Pompes fri bärare på DM.
Hebbe har HD-A, ED-UA, Ögon UA, Prcd-PRA- bärare, fritestad från Pompes och DM .